Соціальний портрет молоді України: структура цінностей та потреби

реферат

Структура цінностей молоді України: результати дослідження

Застосування від 2000 року в щорічному загальнонаціональному соціологічному моніторингу Інституту соціології НАН України тесту ІІСС-44 дає змогу проаналізувати, які саме соціальні потреби молоді не задовольняються суспільством, їх співвідносну структуру, динаміку, а також встановити звязок із психологічним станом і формуванням орієнтацій на побудову того або того типу суспільства.

З результатів моніторингу випливає, що загальний рівень соціального самопочуття молоді у січні 2000 року, як і пять років тому, залишався на попередньому - досить низькому - рівні, кількісне значення якого свідчить про переваження негативних оцінок достатності основних соціальних благ.[4. c. 20-23]

Динаміка рівня соціального самопочуття різних вікових категорій населення України

Вікова група

інтегральний індекс соціального самопочуття

1995

2000

Менше 30 років

1.79

1.81

30-55 років

1.77

1.75

Понад 55 років

1.82

1.76

Населення загалом

1.79

1.77

Але якщо загальний рівень соціального самопочуття молоді не зазнав суттєвих змін (зафіксованих, наприклад, у людей старшого віку), то профіль ціннісних орієнтацій свідчить про певні структурні зміни.

Делись добром ;)