logo
Актуальні проблеми сучасної правової соціології

Вступ

У даний період російське суспільство переживає період масштабної інституто спеціалізації нормативних змін, що сталися під час попередніх соціально-економічних реформ. У звязку з цим зросла актуальність дослідження процесів, що впливають на формування сучасної російської соціально-нормативної системи. При цьому одним з невирішених питань у дослідженні соціальних норм є проблема соціальної санкції і механізму забезпечення нормативної поведінки в цілому. Більшість дослідників, спрощуючи це питання, поширюють на соціальні норми особливості дії норм правових, як проявляються в найбільш явній мірі і, отже, більш детально досліджені. При цьому в тіні залишається проблема вивчення особливостей неформальної нормативності, однією з яких є характер дії санкцій, що забезпечують збереження нормативного порядку.